7 Anna Land for Sale at Totitol Dahachowk, Chandragiri, Kathmandu7 aana land for sale at Totitol Dahachowk, Chandragiri Kathmandu.दहचोक टोटीटोल डाँडा बाट १०० मीटर माथि हाइटमा चौकुना मिलेको, दक्षिण मोहडा भएको ७ आना जग्गा बिक्रीमा छ। यो जग्गा १३ फिटे बाटो ले छोएको छ, बाटो ढलान हुँदै गरेको अवस्था छ। पानि र बिजुली को व्यवस्था भएको नयाँ आबासीय क्षेत्र छ। दहचोक – नाकढुंगा सडक बाट जम्मा १०० मीटर को दुरीमा यो जग्गा अबस्थित छ।

Details: 
Price: Rs 1,200,000/- Per Aana
Land Area: 7 aana
Features:
> Land (individual)
> Land plotting
> NEXT to busway

INQUIRE about this PROPERTY:
click [ HERE ] to contact Seller/ Agent for more details.

READ ALSO:
Search Housing and Apartment Projects in Nepal

Sponsored Content

articles


Followers